Các chứng nhận hữu cơ phổ biến tại Pháp

Các tiêu chuẩn chứng nhận dưới đây đề cập dưới đây đề ra những điều kiện rất khắt khe và có nhiều điểm chung cho mỹ phẩm hữu cơ tại Châu Âu.
 
Ecocert, Qualité France hay Nature&Progrès đều là những tổ chức hay hiệp hội nổi tiếng được biết đến nhiều nhất, đảm bảo chất lượng sản xuất của mỹ phẩm hữu cơ.
 
Ecocert
Ecocert là tổ chức chứng nhận hữu cơ chuyên về kiểm định quy trình lựa chọn nguyên liệu đầu vào và mỹ phẩm hữu cơ được chính phủ Pháp công nhận.
Điều kiện chính để đạt được chứng nhận Ecocert là sản phẩm phải chứa ít nhất 95% thành phần nguồn gốc tự nhiên, qua các quy trình chế biến theo tiêu chí tôn trọng môi trường theo chuẩn Ecocert. 5% thành phần còn lại bao gồm các thành phần tổng hợp, chủ yếu là chất bảo quản, bao gồm 5 chất theo chuẩn rất chặt chẽ và nghiêm ngặt.
Danh sách các điều kiện về quy trình sản xuất, đóng gói và quản lý năng lượng và chất thải liên quan đến mỹ phẩm của Ecocert rất chính xác và cụ thể.    
 
Nature & Progrès
Nature & Progrès là hiệp hội bao gồm các doanh nghiệp và người tiêu dùng có trách nhiệm với môi trường.
Việc tuân thủ theo tiêu chuẩn của Nature & Progres được kiểm định độc lập bởi tổ chức Certipaq
Nature & Progrès chỉ cho phép các thành phần thực vật hữu cơ được sử dụng và đề cao trách nhiệm về môi trường sinh thái và xã hội (tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải, liên kết và hỗ trợ giữa các thành viên...)
 
Qualité France
Qualité France là tổ chức chứng nhận hữu cơ được chính phủ Pháp công nhận như tổ chức Ecocert. Tiêu chuẩn Qualité France khác với Ecocert ở việc tỉ lệ tối thiểu của các thành phần thực vật hữu cơ được tính trên tổng các thành phần, chứ không phải trên tổng thành vật thực vật như Ecocert.
 
Nguồn: femininbio 


Chia sẻ:

Viết Bình luận