Giỏ quà Tết - Energy for a new day 02

Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm GQ19BTV03
1,504,000₫

Thành phần bao gồm: 

Đường mía thô hữu cơ Markal 750g
Diêm mạch qui noa trắng hữu cơ Markal 500g
Hạt kê hữu cơ đã bóc vỏ Markal 500g
Đậu đen hữu cơ Markal 500g
Đậu gà hữu cơ Markal 500g
Hạt phỉ hữu cơ đã bóc vỏ Markal 250g
Quả sung hữu cơ sấy khô Markal 250g
Hạt hữu cơ tổng hợp Aperitif Markal 250g