Giỏ quà Tết - For your healthier meal 06

Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm GQ19BOL03
846,000₫

Thành phần giỏ quà bao gồm:

Hạt kỷ tử hữu cơ Markal 250g (túi)
Trà xanh gừng hữu cơ Fito 20 túi lọc
Đậu gà hữu cơ Markal 500g
Hạt kê hữu cơ đã bóc vỏ Markal 500g
Đậu trắng hữu cơ Markal 500g
Mì spaghetti bán lứt hữu cơ Markal 500g