Chứng nhận hữu cơ USDA Certified Biobased của Mỹ

USDA Certified Biobased là gì?
Năm 2012, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khởi xướng chương trình USDA BioPreferred® như là một phần của Farm Bill.  Chương trình này là một sự công nhận cho các sản phẩm có có thành phần “ biobased” - nghĩa là các thành phần có nguồn gốc sinh học tái tạo.            
Các sản phẩm được dán nhãn USDA Certified Biobased liệt kê tỷ lệ %các thành phần biobased trong mỗi sản phẩm. Điều này giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm biobased và làm tăng nhu cầu đối với các hàng hóa tái tạo.
Tại sao nên sử dụng các sản phẩm biobased?
Có rất nhiều lý do tại sao USDA đang quảng bá sản phẩm biobased. Các sản phẩm Biobased giúp thay thế cho các sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt). Bằng cách giảm nhu cầu khai thác và đốt than hóa thạch, chúng ta có thể tránh được việc thải carbon mới vào bầu không khí và giúp kiểm soát sự thay đổi khí hậu.
Ngoài ra, bằng cách chọn các sản phẩm được chứng nhận USDA Certified Biobased, chúng ta có thể yên tâm rằng USDA và chính phủ liên bang đứng đằng sau sự chính xác của tỉ lệ phần trăm thành phần biobased ghi trên nhãn.
Seventh Generation là một trong những nhà sản xuất đầu tiên có các sản phẩm được chứng nhận USDA Certified Biobased, và là một thành viên tích cực trong chương trình USDA BioPreferred
Tìm hiểu thêm về chương trình USDA BioPreferred® tại www.biopreferred.gov . 

Chia sẻ:

Viết Bình luận